ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Zaczarowany Świat Książek

9.06.(pon.)godz.10:00

ZACZAROWANY ŚWIAT KSIĄŻEK
Wiersze Danuty Wawiłow  – warsztaty
popularyzujące ideę głośnego czytania dzieciom
zorganizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 199
Opiekun projektu: Kinga Zajdel-Karasińka.