ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

XLVII OLIMPIADA LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO i XI KONKURS FILOZOFII KLASYCZNEJ

 

XLVII OLIMPIADA LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO

i XI KONKURS FILOZOFII KLASYCZNEJ ,, W poszukiwaniu prawdy o

człowieku” – podsumowanie

Dr Przemysław Dakowicz (UŁ)-Twórczość Tadeusza Różewicza – wykład

Koordynacja projektu: Danuta Górecka, Ewa Sztombka

Łódzkie Centrum Kształcenia Nauczycieli i Doskonalenia Zawodowego

06.06.(wt.)godz.12.30