ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

JESIEŃ Z POEZJĄ

Lucyna Skompska powraca z premierową książką z wierszami po 16 latach!

Zbiór „czarne wnętrze czarny dach” ukazał się przed wakacjami nakładem SPP Oddziału w Łodzi i Domu Literatury w Łodzi w ramach serii „Białe kruki, czarne owce”.

Spotkanie poprowadzi Rafał Gawin.

Wstęp wolny.

Transmisja online na kanałach Domu Literatury w Łodzi.

Spotkanie organizowane we współpracy z SPP Oddziałem w Łodzi.

————————————

Lucyna Skompska (ur. 1949) – poetka, autorka książek dla dzieci, felietonistka, eseistka i redaktorka; zajmuje się także krytyką sztuki i literatury. Debiutowała w 1969 r. w „Twórczości”. Opublikowała zbiory poetyckie: „Miłość śmierć totalizator sportowy” (1974, arkusz w „Nowym Wyrazie”), „Dopóki płonie” (1981), „Bez powodu” (1987), „Pewien przechodzień” (1994), „Poezja i fotografia” (z fotografiami Antoniego Mikołajczyka, 1994), „Chińska restauracja” (1995), „Wiersze wybrane” (1997), „Farby wodne” (2001), „zakryte odkryte” (2005), „Poezja na co dzień” (wybór wierszy, 2009) i „czarne wnętrze czarny dach (2021), a także dwie przygodowe książki dla dzieci: „Wakacje na Guziku” (1986) i „Przygody kota Kacpra i myszki Lulu” (1987) oraz wybór felietonów „Od róż do liter” (2006). Opublikowała wiele recenzji i tekstów krytycznych w pismach ogólnopolskich, a także wiele wstępów krytycznych do katalogów wystaw malarskich, fotograficznych, akcji artystycznych itd. dla wielu galerii i muzeów w Łodzi i w Polsce. Jest także autorką przedsięwzięć edytorskich, m.in. dwóch antologii prezentujących poetów łódzkich: Wiersze szesnastu poetów w wersji dwujęzycznej, w tłumaczeniu na język francuski Nicole Gourgaud oraz przygotowanej wraz z Karlem Dedeciusem dwujęzycznej antologii „Dialog z pamięcią. Wiersze z Łodzi / Dialog mit dem Gedächtnis. Gedichte aus Lodz”, wydanej z okazji osiemdziesiątych urodzin tłumacza. Przygotowała również wydanie książki „Nieszczęsny Cagliostro. Nieznane teksty Juliana Tuwima”, zawierającej niepublikowane dotąd listy i artykuły poety na temat kwestii żydowskiej i opracowała antologię „Nowa poezja hebrajska” (w wyborze izraelskiej poetki Miriam Akavii). Członkini SPP Oddziału w Łodzi. Urodzona łodzianka, od kilku lat mieszka w Katowicach.

————————————-

Co za dziwne wiersze, jednocześnie powściągliwe i nie, aż buzujące od dyscyplinowanych emocji; więc z jednej strony estetyczna dyscyplina, a z drugiej etyczna czujność zbierająca doświadczenia z całego życia bohaterki i jej rodziny. Mimo wszystko wrażenie swobody mówienia z jakiejś cudem osiągniętej głębi pośród szczegółów, drobiazgów, detali codzienności. Co za dziwne wiersze. Obecnie rzadko spotykane. Poruszająca lektura. Odświeżająca, upewniająca czytelnika, że poezja może dziś więcej, niż się wydaje. Skompska coś robi na boku, ale ten czysty głos traktuję jako dochodzący z poetyckiego centrum.

Karol Maliszewski

 

Zbiór liryków „czarne wnętrze czarny dach” Lucyna Skompska przygotowała do druku po trwającej dekadę przerwie (w roku 2009 ukazał się jej wybór wierszy pt. Poezja na co dzień). Poetka o rozpoznawalnym stylu wypowiedzi, niezwykłej wrażliwości artystycznej, ciekawej wyobraźni, dociekliwości poznawczej oraz wielkiej kulturze literackiej w swej najnowszej książce potwierdza – wielokrotnie opisywane przez krytyków – wskazane zalety słowa i myśli, ale także wykracza poza swój świat poetycki, w wyraźniejszy sposób, niż dotąd, przemierzając obszary tajemnicy ludzkiego życia, otwierając wyobraźnię na rzeczywistość ponadrealną, niepochwytną, niepokojącą. (…) Świetna metaforyka łączy się w wierszach Skompskiej z refleksją wysokiej próby, precyzyjnie podpatrzone realia nie przeszkadzają ekspresji znaczeń symbolicznych, a konkret przechodzi w koncept. W zrównoważeniu tych składników wypowiedzi Lucyna Skompska osiąga prawdziwe mistrzostwo.

Wojciech Ligęza