ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Wiejskie impresje

Z okazji ROKU  OSKARA KOLBERGA: Wiejskie impresje – wystawa prac Stowarzyszenia Plastyków  Amatorów  – wystawa.