ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

VI Poniedziałek z Psychoterapią

Zapraszamy na VI Poniedziałek z Psychoterapią – „Projektowanie przestrzeni życia – co wspólnego mają ze sobą architektura i psychologia?„. Rozmowa Krzysztofa Klajsa z Katarzyną Zaborską odbędzie się 26.06.2017 o godzinie 18.30 w Domu Literatury – Roosevelta 17, Łódź. Wstęp wolny.

W trakcie spotkania porozmawiamy o tym:
– Jak stworzyć taką przestrzeń wokół siebie, aby wpływała na nas prozdrowotnie?
-Jak zbudować środowisko motywujące do rozwoju?
-Jak projektować osiedla aby dać mieszkańcom możliwość dobrych kontaktów z sąsiadami?
-Jak kształtować miasta aby ludzie chcieli w nich mieszkać, spotykać się i podejmować aktywności społeczne?

Wzajemny wpływ między człowiekiem a jego środowiskiem objawia się na różnych poziomach funkcjonowania, w przestrzeni prywatnej, półprywatnej, półpublicznej i publicznej. Jest to interesujący temat do zgłębiania dla naukowców ale również dla każdego z nas, jeśli nasze otoczenie potraktujemy jako przestrzeń do zmiany i pokazywania naszej indywidualności.

Katarzyna Zaborska jest psychologiem i architektem. W swojej pracy łączy te dwie dziedziny. Prowadziła warsztaty dla środowisk lokalnych oraz badania od czego zależy satysfakcja mieszkańców z miejsca zamieszkania i jak stworzyć dobre kompleksy mieszkaniowe, w których może powstawać wspólnota mieszkańców. Jest również „klasycznym psychologiem” – terapeutą. Także w tej dziedzinie pracy, świadomość, że człowiek jest istotą przestrzenną, daje dodatkową perspektywę widzenia problemów pacjenta. W swojej pracy często odwołuje się do tego jak wygląda środowisko życia przychodzącej osoby, jej mieszkanie i dom.

Terapia ericksonowska jest terapią w której można być bardzo twórczym i odnajdować zasoby, czyli mocne strony pacjenta w różnych dziedzinach życia. Takie twórcze spotkanie daje terapeucie możliwości korzystania z wielu metafor, także tych, związanych z przestrzenią codziennego funkcjonowania pacjenta. Pojawiają się pytania: jak wygląda Twoja przestrzeń prywatności? Jak kształtujesz swoje granice tam gdzie mieszkasz? Co twoje mieszkanie mówi o tobie, co chcesz poprawić w swoim otoczeniu? Czasem nawet niewielkie zmiany wprowadzone w naszym fizycznym otoczeniu stają się początkiem dużych zmian wewnętrznych, które z kolei ujawniają się w dalszych zmianach naszego otoczenia. W skali makro mówił o tym Winston Churchill „to najpierw my kształtujemy budynki a potem one kształtują nas”.