ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Spotkanie z ks. dr hab. Andrzejem Dragułą

Klub Tygodnika Powszechnego i Dom Literatury zapraszają w na spotkanie z ks. dr. hab. Andrzejem Dragułą. Rozmawiać będziemy o książce: „Emaus. Tajemnice dnia ósmego.”
Książka ta jest niezwykłą publikacj , w których myśl autora krąży między sacrum a profanum, badając ich wzajemne wpływy i odniesienia.

W refleksji, o uczniach idących do Emaus autor jest przede wszystkim wytrawnym teologiem, który zgłębia Pismo, bo chce jak najlepiej zrozumieć, co zmartwychwstały Chrystus mówi nam przez karty Biblii. Wnikliwie analizuje nie tylko sam tekst, ale także jego kulturowe echa, które przez minione stulecia pobrzmiewały w dziełach malarzy czy pisarzy.

Spotkanie poprowadzi Piotr Białkowski, filozof i teolog, członek Klubu Tygodnika TP.

Ksiądz Andrzej Draguła jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej, Lituirgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektorem Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze, członek Rady Naukowej Labolatorium WIĘZI, jest autorem wielu publikacji na temat obecności religii w przestrzeni publicznej. Prowadzi blog: „Mójh komentarz do wszystkiego”; publikował m.in. w Tygodniku Powszechnym i Więzi. Gościł w wielu rozgłośniach radiowych i programach telewizyjnych. Ma w swoim dorobku m.in. takie książki, jak: „Ocalić Boga. Szkice o teologii sekularyzacji”, „Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał: między wiarą a niewiarą”, „Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”, „Emaus. Tajemnicae dnia ósmego,” „Czy Bóg nas kusi? 55 pytań o wiarę”

Zapraszamy na spotkanie 21.X. na godz. 19.00 do Domu Literatury przy ul. Roosevelta 17..