ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Spotkanie wokół książki Anny Legeżyńskiej Julia Hartwig. Wdzięczność

Spotkanie wokół książki Anny Legeżyńskiej Julia Hartwig. Wdzięczność

zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego

Udział: Marzena Woźniak-Łabieniec, Przemysław Dakowicz,

Arkadiusz Morawiec

15.03.(czw.)godz.19.00    KAWIARNIA LITERACKA