ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Spotkanie autorskie

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich zaprasza na spotkanie z Małgorzatą Golicką-Jabłońską i Marcinem Piotrowskim wokół książki Czuję siłę tradycji.

Prowadzenie: Rafał Gawin

 

Książka stanowi cykl rozmów Małgorzaty GolickiejJabłońskiej z dr. Marcinem Piotrowskim, etnologiem i socjologiem, w których łódzka pisarka kontynuuje rozważania na temat tego, kim jest i może być „polski inteligent”.
„Tym razem to poszukiwania poprzez dyskusje osadzone m.in. w kontekście akademickim (lecz nie zawsze czysto naukowym), ale również w kontekście łódzkim – rodzinnym, czy również tym związanym ze wspomnieniami z lat młodości.
To przede wszystkim opowieść o tym, jak nasze doświadczenia kształtują nasze postrzeganie (…)”.
Facebook Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ:

 

Małgorzata Golicka-Jabłońska (ur. 1944). Reporterka i etnografka. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach pracowała w prasie codziennej i tygodniowej. W stanie wojennym bezprawnie zwolniona z pracy przez Komisję Weryfikacyjną, aktywnie współpracowała w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych przy kościele OO. Jezuitów w Łodzi i w podziemnych strukturach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału w Łodzi i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Opublikowała następujące książki: Wyspa sercu podobna (1985); Misjonarskie szlaki (1987); Na australijskiej ziemi (1987); Pątniczym szlakiem przez Egipt (1990); Pokój dla Jerozolimy (1994); Ojciec Stefan SJ (2006); Miałem ciekawe życie. Opowieści o prof. Michale Jabłońskim (2009 – I wyd., 2010 – II wyd.), Tak trzeba (2013), Zapomniany misjonarz (2016) i Nauka była ich przeznaczeniem (2016). Przetłumaczyła: Siostra Emanuela Paula Dreyfusa (1991) oraz W domu na całym świecie. Listy Thomasa Mertona do Rosemary R. Ruether (1997).

 

Marcin Piotrowski, etnolog, doktor nauk humanistycznych; pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wydał m.in. książkę Poza pracą. Studium wybranych zagadnień czasu uwolnionego mieszkańców współczesnej wsi (1994). Artykuły publikował m.in. w „Tyglu Kultury”, „Łódzkich Studiach Etnograficznych”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica” oraz w „Pracach i Materiałach Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Serii Etnograficznej” i opracowaniach zbiorowych polskich i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.