ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Przystań!Kultura

Przystań!Kultura Wakacyjne warsztaty artystyczne – połączenie zabawy z różnymi dziedzinami kultury i sztuki ( w tym  elementy plastyki, muzyki, tańca, zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywne myślenie)/23 – 27 sierpnia 2021/Dom Literatury w Łodzi/10 – 14 dzieci w  wieku 6 – 10 lat