ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Łódzkie ślady kultury

Łódzkie ślady kultury M.in.: Warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, spacery po Łodzi z przewodnikiem, spacery fotograficzne w ramach projektu Łódzkie ślady kultury/28 czerwca – 16 lipca/ Dom Literatury w Łodzi/ 11 – 12.30 dzieci i młodzież w  wieku 6 – 14 lat