ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Krzysztof Barański – spotkanie autorskie

Zapraszamy w czwartek, 29 czerwca o godz. 17:30 na spotkanie z Krzysztofem Barańskim. Poprowadzi je Małgorzata Skwarek-Gałęska. Wstęp wolny.

Krzysztof J. Barański (ur. w Płocku 7 stycznia 1948 r.) – W 1975 r. ukazał się jego zeszyt poetycki Wspominam rozmowy na deszczu. 25 maja 1985 roku na Małej Scenie Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku odbyła się prapremiera jego monodramu Aktor – jeden z nas. Utwory Krzysztofa J. Barańskiego zamieszczone zostały w dwóch płockich antologiach poetyckich: Płockie pejzaże (1994) i Słowem malowane (1995). W roku 1999 ukazał się tomik wierszy religijnych Wszystkie drogi do Emaus, a w roku 1998 – drugi jego tomik poetycki Śpiewnik osobisty. W 2004 roku wydał tomik pt. Różaniec, a w 2005 roku Ziemie Święte.

W latach 70. XX wieku należał do Grupy Poetyckiej „Gościniec”, a w latach 80. – do Grupy Poetyckiej „Pod Dębem”. Obecnie jest członkiem Płockiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

 

29.06.(czw.)godz.17.30  KAWIARNIA LITERACKA