ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Klub Tygodnika Powszechnego

KLUB TYGODNIKA POWSZECHNEGO

Spotkanie z Piotrem Winskowskim Sceneria Bożego Narodzenia:

                                       prawdopodobna?, uniwersalna?, symboliczna? –

                                       od groty betlejemskiej do krakowskiej szopki.