ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Kawiarnia Literacka – Maciej Robert o Hrabalu

KAWIARNIA LITERACKA

Spotkanie z Maciejem Robertem, autorem książki Perełki i Skowronki. Adaptacje filmowe prozy Bohumila Hrabala .