ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Kawiarnia Literacka: „Arterie” i Rafał Krause

Promocja Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie” nr 3(17)/2013 pod hasłem utopia i krach oraz spotkanie z Rafałem Krause, autorem książki poetyckiej Pamiętnik z powstania

W numerze m.in.:

– „Taka polska katastrofa” – rozmowa z Przemysławem Czaplińskim;

– wiersze Ingmāry Balode (Łotwa), Małgorzaty Lebdy, Zuzanny Ogorzewskiej, Krzysztofa Grzelaka i nominowanych do nagrody głównej w konkursie im. Jacka Bierezina;

– opowiadania Iana Kempa, Piotra Maura, Roberta Miniaka i laureatów konkursu im. Krystyny Kwiatkowskiej na opowiadanie fantasy;

– „Dwadzieścia pięć lat później w barze Jolanda” – felieton Hanny Gill-Piątek;

– „Taj na ziemi” – reportaż Jędrzeja Napiecka z Tajlandii;

– esej Kamila Śmiechowskiego o utopiach XIX-wiecznej Łodzi;

– prace Jana „Jubaala” Wasińskiego w galerii.

Podczas spotkania Rafał Krause omówi zasady opracowanej przez siebie poe-konomii.

 

Rafał Krause, ur. 1986. Producent poezji, a zwłaszcza poe-konomii. Publikował w „Arteriach”, „Lampie”, „Wakacie” i „Inter-”. Laureat konkursów poetyckich, m.in. im. Jacka Bierezina, K.K. Baczyńskiego i Z. Dominiaka. Członek redakcji serwisu muzycznego Screenagers.pl. Mieszka w Gdyni..