ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Dedecius – 100. Rocznica urodzin tłumacza

Uroczyste obchody odbędą się w dniach 20-21 maja 2021 r. i zostały objęte honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi, Nadburmistrz Miasta Frankfurtu nad Odrą, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Karl Dedecius wybitny Łodzianin, tłumacz i propagator kultury i literatury polskiej w Niemczech. Tłumacz twórczości m.in. Mickiewicza, Miłosza, Szymborskiej, Różewicza, Herberta, Leca i Tuwima. Orędownik dialogu polsko-niemieckiego, wielokrotnie odznaczony, doktor honoris causa wielu uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Łódzkiego, a od 1992 roku Honorowy Obywatel Łodzi.

Urodził się w Łodzi 20 maja 1921 roku. W tym roku przypada stulecie jego urodzin.

Karl Dedecius urodził się w niemieckiej rodzinie, która przybyła do Polski z czeskich Sudetów i Szwabii. Skończył łódzkie Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego. W czasie II wojny światowej został wcielony do niemieckiego Wehrmachtu i walczył na froncie wschodnim pod Stalingradem, gdzie został ciężko ranny i dostał się do sowieckiej niewoli. Po wojnie nie wrócił już do rodzinnej Łodzi, lecz przeniósł się do NRD, a następnie wyemigrował na zachód do RFN. Został założycielem i pierwszym dyrektorem Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt, instytucji zajmującej się popularyzacją polskiej twórczości w Niemczech oraz dialogiem polsko-niemieckim. Za dzieło jego życia uznawana jest wydana w Niemczech 7-tomowa Panorama literatury polskiej XX wieku. Polscy tłumacze literatury niemieckojęzycznej oraz niemieccy tłumacze literatury polskiej mogą dziś zostać wyróżnieni Nagrodą im. Karla Dedeciusa.

W 1963 roku odnowił i zaczął utrzymywać bliski kontakt z rodzinną Łodzią wielokrotnie odwiedzając nasze miasto. Wydał wspomnienia p.t. „Europejczyk z Łodzi”. W 2002 roku Karl Dedecius został patronem Publicznego Gimnazjum nr 43 w Łodzi.

100 lecie urodzin tego wybitnego Łodzianina uhonorowane zostanie obchodami, których organizatorem jest Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Europejski Viadrina, Archiwum im. Karla Dedeciusa w Słubicach, Fundacja im. Karla Dedeciusa z Frankfurtu nad Odrą, Niemiecki Instytut Spraw Polskich oraz Miasto Łódź i łódzkie instytucje: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Dom Literatury w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi. W ramach jubileuszu zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa na budynku obecnej Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 176 w Łodzi, przy ul. Roosevelta Franklina Delano 11/13. Do mieszczącego się w tym okazałym budynku Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Stefana Żeromskiego uczęszczał Karl Dedecius.

Program obchodów – kliknij