ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Forum Przyjaciół

7 listopada godz.18.00
FORUM PRZYJACIÓŁ
Spotkanie z Urszulą Kowalską – promocja książki ,, Łódzkie korzenie. Historia Elżbiety Grenier i jej przodków z rodu Poznańskich i Hertzów.”
Prowadzenie: prof. Tomasz Cieślak

.