ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Festiwal Złoty Środek Poezji w Łodzi

Zapraszamy na łódzką odsłonę Festiwalu Złoty Środek Poezji, która w 2021 roku odbywa się 2 czerwca w Łodzi.

Spotkania odbywają się w Domu Literatury w Łodzi – są otwarte dla publiczności w reżimie sanitarnym, będą również transmitowane na FB Domu Literatury w Łodzi, Kutnowskiego Domu Kultury i Złotego Środka Poezji.

**************************************

Spotkanie w wersji online.

18:00 – Jak debiutować w poezji. Panel. Goście: Karol Maliszewski, Ola Kołodziejek, Artur Burszta.
(spotkanie w wersji online)

Prowadzenie: Rafał Gawin

Karol Maliszewski (1960) jest poetą, prozaikiem i krytykiem literackim; doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w dziedzinie literatury. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ostatnio wydał prozę Czarownica nad Włodzicą. Baśnie z i legendy z Nowej Rudy i okolic (2021), książkę krytycznoliteracką Bez zaszeregowania. O nowej poezji kobiet (2020) oraz zbiór wierszy Piosenka o przemijaniu (2019). Jest laureatem nagród im. Marka Jodłowskiego, im. Barbary Sadowskiej i im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno, był nominowany do Nagrody Literackiej Nike za Rozproszone głosy. Notatki krytyka (2007). Wraz z Olgą Tokarczuk gospodarzy Festiwalowi Góry Literatury. Mieszka w Nowej Rudzie.

Ola Kołodziejek jest poetką, od kilku lat organizatorką Festiwalu i konkursu Złoty Środek Poezji. Wiersze publikowała w „Tlenie Literackim”, na stronie Wydawnictwa j, w „Drobiazgach”, „Afroncie” „Helikopterze”, „Babińcu Literackim” i pod swoim imieniem, ale nie swoim nazwiskiem, na stronie „Odry” (pocztówki literackie Karola Maliszewskiego). Mieszka w Kutnie.

Artur Burszta jest redaktorem naczelnym i właścicielem wydawnictwa Biuro Literackie. W latach 1990-1998 działacz samorządowy. Realizator Niemiecko-Polskich Spotkań Pisarzy (1993-1995). Od 1996 roku dyrektor festiwalu literackiego organizowanego jako Fort Legnica, od 2004 – Port Literacki Wrocław, a od 2016 – Stacja Literatura. Autor programów telewizyjnych w TVP Kultura: Poezjem (2008–2009) i Poeci (2015) oraz filmu dokumentalnego Dorzecze Różewicza (2011). Pomysłodawca Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Animator działań integrujących europejskie środowisko literackie. Inicjator krajowych i zagranicznych projektów, z których najbardziej znane to: Europejskie Forum Literackie, Komiks wierszem, Krytyk z uczelni, Nakręć wiersz, Nowe głosy z Europy, Piosenki na papierze, Poezja polska od nowa, Pogotowie poetyckie, Połów. Poetyckie debiuty, Szkoła z poezją. Wyróżniony m.in. nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za „odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami do czytelnika” oraz nagrodą Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

***************************************

Spotkanie na żywo.

20:00 – Małgorzata Lebda i Agnieszka Wolny-Hamkało – spotkanie wokół książek „Mer de Glace” i „Raster Lichtensteina”.

Prowadzenie: Rafał Gawin

Małgorzata Lebda (ur. 1985) jest przede wszystkim poetką, ale też doktorką nauk humanistycznych, naukowczynią, ultramaratonką i fotograficzką. Wydała pięć książek poetyckich, w tym nagrodzony Orfeuszem Matecznik (WBPiCAK, Poznań 2016) i uhonorowane Nagrodą Literacką Gdynia Sny uckermärkerów (WBPiCAK, Poznań 2018). Pracuje nad debiutem prozatorskim. Trenuje do zaplanowanego na wrzesień 2021 biegu wzdłuż Wisły. Mieszka w Krakowie.

Agnieszka Wolny-Hamkało (ur. 1979) jest poetką i pisarką, a także kuratorką literacką Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania i felietonistką „Przeglądu”. Wydała m.in. jedenaście książek poetyckich, ostatnio wybór Zerwane rozmowy. 105 wierszy na różne okazje (w oprac. Jakuba Skurtysa, 2020), cztery powieści, ostatnio Lato Adeli (2019), i cztery książki dla dzieci, ostatnio Gdzie jest noc (2019). Napisała też kilka wystawianych sztuk teatralnych, zredagowała pięć antologii opowiadań i jedną z wierszami: Sąsiadki. 10 poetek czeskich (przeł. Zofia Bałdyga, 2020). Była nominowana m.in. do Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Mediów Publicznych Cogito; została laureatką Nagrody IBBY i nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz stypendystką Literarisches Colloquium Berlin. Mieszka we Wrocławiu.

Pełny program XVII Festiwalu Złoty Środek Poezji

https://www.facebook.com/events/502384001117598