ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

See-Saw Improv

 

Have you ever seen (in a movie, on stage or in any tv series) a scene, where the main character is an Ebola virus grieving at his inability to get a U.S. visa? Can you imagine a gripping dialogue between a megalomaniac grain of sand, a haribo bear with sticky fingers and the left heart chamber which cannot keep up with the flow? Or maybe this doesn’t surprise you at all, because your imagination is full of situations and characters such as these, but you would like to see them 'live’ someday? On the 5th of June you will have the one and only opportunity to put your craziest wishes onto the stage watching professional Polish Improv actors. (No, no these wishes, but the ones that you don’t even know that exist yet…). You will be both the director and the script writer – these people will surely play everything and probably more in a language that surely does not exist but you will probably understand it. We are members of the first Polish Improv theatre which consists only of professional actors. Since the beginning of our project we sold out a few hundred plays all over Poland. We are based in Łódź and we’ve decided to do something for our foreign friends, who live here, study here, work here, visit or just pass through, because we came to a conclusion that some of us speak almost English and few of you speak any Polish at all and probably never will (with all due respect).
We guarantee plenty of fun and tons of laughter. And we promise that once you see Improv you will fall in love with it forever. We invite you, your imagination and your sense of humour on the 5th of June Improv show in English (short forms).

Starring: Aleksandra 'Lilu’ Agaciak,
Kasia Chmara,
Piotr Gawron-Jedlikowski,
Marcin 'Zorak’ Szymański.

After the event you are welcome to stay at Dom Literatury which is a place full of inspiration, art, beer and other food for your soul and body to socialise and talk about this and that.

Tickets: 25 PLN + bonus
Tickets – Release Date: 25 PLN
How to buy? Dom Literatury w Łodzi (ul. Roosevelta 17)
————————–————————–————————–———-

Czy widziałeś kiedykolwiek w sztuce, filmie czy serialu scenę, w której główną rolę gra wirus Ebola bolejący nad niemożnością otrzymania wizy do Stanów Zjednoczonych? Potrafisz sobie wyobrazić pełen napięcia dialog między ziarenkiem piasku z manią wielkości, żelkiem haribo, któremu się nie klei i prawą komorą serca, której się nie przelewa? A może kompletnie Cię to nie dziwi, bo w Twojej wyobraźni kłębi się od takich sytuacji i postaci, tyle tylko, że chciałbyś je kiedyś zobaczyć „na żywo”? 5 czerwca będziesz miał okazję umiejscowienie swoich najbardziej szalonych pragnień na scenie za pomocą profesjonalnych aktorów Impro. (Nie, nie tych pragnień, ale tych, o których jeszcze nawet nie masz pojęcia, że istnieją…) Będziesz reżyserem i scenopisarzem – ci ludzie najpewniej zagrają wszystko, a prawdopodobnie jeszcze więcej w języku, który najpewniej nie istnieje, ale prawdopodobnie go zrozumiesz. Jesteśmy członkami pierwszego w Polsce teatru Impro złożonego wyłącznie z profesjonalnych aktorów, od początku istnienia naszej grupy zagraliśmy kilkaset pełnoprawnych spektakli Impro z pełnym obłożeniem w całym kraju. Stacjonujemy w Łodzi i postanowiliśmy zrobić coś dla naszych zagranicznych przyjaciół, którzy tu mieszkają, żyją, studiują, pracują, zwiedzają czy ot, są przejazdem, ponieważ uznaliśmy, że niektórzy z nas mówią prawie po angielsku a mało którzy z Was mówią cokolwiek po polsku i niewykluczone, że wielu nigdy się to nie uda (with all do respect). Gwarantujemy mnóstwo dobrej zabawy i tony śmiechu. I obiecujemy, że jeśli raz zobaczysz Impro to zakochasz się w nim na zawsze… Zapraszamy Was, Waszą wyobraźnię i poczucie humoru 5 czerwca do Domu Literatury w Łodzi prz ul. Roosevelta 17 na pierwszy w Polsce anglojęzyczny spektakl Impro (krótkie formy).

Wystąpią:
Aleksandra 'Lilu’ Agaciak,
Kasia Chmara,
Piotr Gawron-Jedlikowski,
Marcin 'Zorak’ Szymański.

Po speklatklu zapraszamy wszystkich do pozostania w Domu Literatury, miejscu pełnym inspiracji, sztuki, piwa i innych pokarmów dla duszy i ciała w celu integracji międzynarodowej i rozmów o tym i owym.

Bilety – 25 PLN + bonus
Bilety w dniu premiery – 25 PLN