ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Dotknij Teatru 2017: Dziecko na plaży

DOTKNIJ  TEATRU 2017
Nieformalna Grupa Dramatopisarska
,, Dziecko na plaży’’
Reżyseria: Łukasz Bzura

28 marca (wtorek) g. 19