ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

28.09.2021

godz. 18:00

DYSKUSYJNY KLUB KOMIKSU

Hans Kloss Prowadzenie: Marcin Bałczewski


02.10.2021

godz. 17:00

Weekend seniora z kulturą

Spacer śladami Ślepego Maksa Prowadzi Patryk Robacha „Łódź zwana pożądaniem” (zbiórka – Kościół Najświętszej Marii Panny, […]


02.10.2021

godz. 17:00

Weekend seniora z kulturą

Zapraszamy na spotkanie z Ewą Lipską laureatką Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima (Dom Literatury w Łodzi, […]


02.10.2021

godz. 18:30

Weekend seniora z kulturą

Spotkanie z Kazimierzem Orłosiem (Dom Literatury w Łodzi, ul. F.D. Roosevelta 17) Kazimierz Orłoś – prozaik, […]


03.10.2021

godz. 11:00

Weekend seniora z kulturą

Warsztaty plastyczne (Dom Literatury w Łodzi, ul. F.D. Roosevelta 17) architektura i wnętrza kamienicy, siedzibie Domu […]


Zapraszamy na wystawę towarzyszącą Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi. (Fotofestiwalowi 2021)

Dwudziesta edycja Fotofestiwalu odbywa się w dniach 10-27 czerwca 2021 r. , a jej głównym tematem jest miasto: Łódź.

W Domu Literatury w Łodzi w ramach wystaw towarzysząch festiwalowi zaprezentujemy wystawę prac studentów z Pracowni Fotografii Reklamowej dra hab. Marka Herbika.

Wernisaż wystawy odbędzie się:
👉 9 czerwca, o godz. 17.00

Wystawę będzie można ooglądać od 9 czerwca do 27 czerwca:

👉w tygodniu w godz. 10.00-18.00
👉w weekendy w godz. 10.00-16.00

Na wystawie pokazane zostaną prace następujących autorów:

M. Wasiak
K. Mózga
N. Zamojska
G. Patro
A. Kołodziej
A. Błaszczyk
P. Betley
P. Piątkowski
P. Gołębiowska
D. Wężyk
D. Ignatowicz
K. Fidler-Wieruszewski
M. Kuźmiński
A. Bugalska
P. Sajak
T. Haładaj
K. Fidler-Wieruszewski
M. Kuźmiński
J. Obraniak
M. Bronka
W. Leksińska
B. Olech
E. Foltyńska
P. Adaszek
B. Bień
I. Ziółkowska
A. Szczęsny
M. Kwapik
O. Waleczko
P. Adamek
P. Gorzela
K. Biel
M. Retwinowicz
K. Siedlecka
I. Rumińska
A. Raczkowska
A. Jachowicz
P. Zamojski
Z. Lewandowska

Pracownia Fotografii Reklamowej
dr hab. Marek Herbik, prof. uczelni

Pracownia ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego działania w przestrzeni sztuki współczesnej.
Zajęcia koncentrują się wokół dialogu pomiędzy autorskim sposobem obrazowania a tradycją obrazowania fotograficznego.

Studenci odnoszą się w swoich działaniach twórczych zarówno do osobistych doświadczeń, jak i zjawisk
współczesności, interpretując je za pomocą fotografii. Forma realizacji tematów pozostaje otwarta także na działania wykraczające poza klasyczne granice medium. Charakter realizowanych tematów i ćwiczeń prowokuje do wnikliwej i krytycznej analizy zjawisk rzeczywistości, a następnie prowadzi do ich kreatywnego przepracowania w procesie konceptualizacji i tworzenia wizualnych narracji.