ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi

Dom Literatury w Łodzi otrzymał kolejne dofinansowanie do wniosku Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi w ramach Rozwoju infrastruktury kultury . infrastruktury kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach zadania wykonano kompleksowe zadania unowocześniające – doposażające Dom Literatury pod względem sprzętowym.

Dokonano zakupu:

– dwóch zestawów komputerowych
– dwóch pakietów MS Office
– ksera
– krzeseł
– ekranu multimedialnego
– aparatu fotograficznego z zestawem
– statywów mikrofonowych
– skrzyni transportowych
– doposażenia reflektorów
– konsolety mikserskiej
– mikrofonów
– megafonu
– aktywnej kolumny
– barierek ochronnych
– podestów scenicznych
– urządzenia do robienia pinów
– bindownicy
– pleksy do perkusji

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury

.