ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Rozstrzygnięcie Konkursu Translatorskiego

Protokół z posiedzenia jury
XIV Ogólnopolskiego Konkursu Translatorskiego z Literatur Niemieckojęzycznych:
Austriackiej i Szwajcarskiej
(XV Festiwal Puls Literatury)

Jury w składzie:

Sława Lisiecka (przewodnicząca),
Agata Turzyniecka
i Ewa Ziegler-Brodnicka (członkinie)

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 roku postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagroda (600 zł):
Olga Wesołowska z Łodzi

II nagroda (450 zł):
Artur Dawid Łukawski z Łodzi

III nagroda (350 zł):
Agnieszka Prałat z Baden (Austria)

Ponadto jury wyróżniło zaproszeniem na zdalne warsztaty translatorskie, odbywające się
w styczniu 2022 roku, następujące osoby:

Sylwię Golonkę-Dzienisz z Warszawy
Emilię Kurowską z Głogoczowa
Jakuba Masztakowskiego z Nowego Duninowa
Martynę Pastuszkę z Kobyłki
Izabelę Porębską z Okinawy (Japonia)
Katarzynę Salę z Berlina (Niemcy)
Mateusza Siedleckiego z Wrocławia
Sebastiana Worożbita z Zaborowa

Nagrody, honoraria jurorek i warsztaty translatorskie ufundowały Austriackie Forum Kultury w Warszawie i Ambasada Szwajcarii w Polsce.

Podpisy jury:

Łódź, 16 grudnia 2021 roku