ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Protokół z posiedzenia JuryXXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina

Protokół z posiedzenia Jury
XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina
(XIII Festiwal Puls Literatury)

Jury w składzie:

Marta Koronkiewicz (przewodnicząca),
Małgorzata Lebda,
i Leszek Szaruga

na posiedzeniu 7 grudnia 2019 roku postanowiło:

Nagrodę Główną – 2500 zł gratyfikacji pieniężnej, w tym 1000 zł na wydanie debiutanckiej książki przez organizatorów konkursu – przyznać Joannie Bociąg, godło „cięte kwiaty”, za projekt tomu wierszy Boję się o ostatnią kobietę.

Nagrodę specjalną – 1000 zł gratyfikacji pieniężnej – przyznać Mateuszowi Żaboklickiemu, godło „passer”, za projekt tomu wierszy Nucić.

Nagrodę publiczności w wysokości 500 zł otrzymał Mateusz Żaboklicki.

Wyróżnienia przyznać nominowanym:
Tomaszowi Fijałkowskiemu, godło „Fantadeus”, za projekt tomu Strona bierna;
Marcinowi Jarychowi, godło „Znamy się tylko z Wizz Aira”, za projekt tomu Wjazd;
Natalii Kubicius, godło „eNKa”, za projekt tomu Umowa śmieciowa;
Marlenie Prażmowskiej, godło „Uwaga! Świeżo malowane”, za projekt tomu Zespół słabego kocięcia;
Krzysztofowi Schodowskiemu, godło „frojt”, za projekt tomu Różnia;
Jakubowi Skwarło, godło „Sławko Jurak”, za projekt tomu Republika chłopców
i Małgorzacie Zagajewskiej-Wójcińskiej, godło „Hasztagura”, za projekt tomu Na dobrą sprawę.

Również nominowana, Katarzyna Szaulińska z Warszawy, godło „Pelikanka”, projekt tomu Druga osoba, wycofała się z konkursu z przyczyn regulaminowych.