ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje Dzielnicowe

Zapraszamy do udziału w 59. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Formularze zgłoszeniowe można przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Domu Literatury w Łodzi do dnia 19 marca 2014 .

W 59. OKR mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich edycjach OKR.
Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia niższego, nie może być zmieniony.

Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A. TURNIEJ RECYTATORSKI (w kategoriach młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych) (​karta uczestnictwa na: www.tkt.art.pl)

– repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach (2 utwory poetyckie oraz prozę, prezentowane są 2 utwory, po jednym z każdej kategorii)

– uczestnik wykonuje prozę i utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ “WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” (​karta uczestnictwa na: www.tkt.art.pl)

– uczestnicy występują bez podziału na kategorie

– repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

– dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem)

– czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA (bez podziału na kategorie) (​karta uczestnictwa na: www.tkt.art.pl)

– obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut)

D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ (bez podziału na kategorie) (​karta uczestnictwa na: www.tkt.art.pl)

– wykonawca jest solistą

– repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany

– uczestnik wykonuje:
2 utwory śpiewane (przynajmniej 1 utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę)
1 utwór recytowany (teksty publikowane w książkach lub prasie literackiej)
i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym.
Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa.

– łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.


TERMINY ELIMINACJI DZIELNICOWEJ

24 MARCA, GODZ. 11.