ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Struktura własnościowa

Dom Literatury w Łodzi jest samorządową instytucją podległą bezpośrednio Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Nadzór nad Domem Literatury w Łodzi sprawuje Prezydent Miasta Łodzi..