ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Archiwum wystaw

Wystawy czasowe:

Układ wertykalny/ układ diagonalny – 8 edycja wystawy z serii „Miniatury”, tym razem poświęcona sztuce geometrycznej. W wystawie bierze udział 30 artystów, każdy prezentuje dwie prace, a jedyne ograniczenie to forma 30×30 cm

Izabella Petrenko-Laube – Mapy i terytoria (prace na papierze) – czynna do 4 maja

Agata Krzyżanowska – wystawa ilustracji (akwarela, piórko, tusz) – czynna do 31 maja

Wystawy stałe:

Zbigniew Koszałkowski – Okładki „Tygla Kultury”

Ekspozycje można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 w szatni Domu Literatury w Łodzi

Archiwum wystaw

Wystawy czasowe:

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – wystawa prac Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Opieka artystyczna: prof. Ryszard Hunger- czynna do 31 marca 2018 r.

Magdalena Skrzypczak. Notatki z farmy – czynna do 31 marca 2018 r.


Odyseje Piłsudskiego – wystawa pokonkursowa i Piłsudski. Komiks


Przemysław Wachowski Od nowa. Szkice perspektywiczne i obrazy nieskończone – malarstwo, szkice rysunkowe – czynna do 5 marca 2018 r.

Homo Hubris II – Miłosz Tomasz Gortyński – czynna do końca stycznia 2018 r.

Dwadzieścia trzy prace malowane na płótnach, poruszające refleksyjną, oziębłą i surową tematykę, zachęcać będą przez dwa tygodnie do zadumy nad ludzką naturą i mrokami jej tożsamości ~Miłosz Tomasz Gortyński

Elżbieta Kusińska – Fuzje – czynna do końca stycznia 2018 r.

Zakochani w Van Goghu – czynna do 5 stycznia 2018 r.
Ewa Gołda (Polska), Daria Solar (Polska), Karolina Belczyk-Behrendt (Polska), Sławek Heyderikh (Polska), Yoko Koga (Japonia) Zakochani w Van Goghu – wystawa prac artystów współtworzących film Twój Vincent, z wrocławskiej ekipy filmu, tzw. ,,czarno-białych”.

Węgierska materia – czynna do 31 grudnia

Wystawa Ilustracji Marii Snisarenko – czynna do 17 listopada

Kursy mistrzowskie Tomasza Ossolińskiego

Do 17 listopada w Domu Literatury w Łodzi można oglądać wystawę pt. Kursy mistrzowskie Tomasza Ossolińskiego – realizacje studenckie. Jej kuratorem jest Michał Szulc.

Ekspozycja zorganizowana jest we współpracy z Wydziałem Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach Łódź Young Fashion 2017.

Dwa oblicza kryształu – czynna do 27 października

„Dwa oblicza kryształu” to wystawa, która powstała dzięki sesjom fotograficznym stowarzyszenia Foto Humanum. Stowarzyszenie to samo pisze o sobie: „Angażując się w fotografię, jej tworzenie, dzielenie się nią, uczenie się jej i propagowanie – będziemy robić wszystko, by angażować się w Człowieka”. Zdjęcia robiono w w dwóch znanych i chlubiących się wieloletnią tradycją oraz historią hutach szkła – Huta Szkła Kryształowego „Zawiercie” S.A oraz uty Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach. Podczas wystawy będzie reprezentowane wszystko co udało się uwiecznić na fotografiach.

Zofia Walczak W harmonii z serca biciem – czynna do 16 października

Filip Myszkowski. Malarstwo olejne

Michał Rzecznik. Scenariusz dla nieistniejącego

Od 14 września wystawa rysunków satyrycznych Andrzeja Krakowskiego

Urban & Human Empathy 2017

Na ekspozycję składają się prace pięćdziesięciu fotografów, w tym dwóch Polaków. W Łodzi zaprezentowano jeden z fragmentów większego projektu, który w październiku zostanie zaprezentowany, z towarzyszącą mu publikacją książkową, na Trieste Photo Days 2017 Festival.

Między płaszczyzną a przestrzenią

W czwartek, 10 sierpnia w Domu Literatury w Łodzi została otwarta wystawa prac Agnieszki Wasiak pt. Między płaszczyzną a przestrzenią. Ekspozycja można oglądać do 31 sierpnia.

„Geometria jest „środowiskiem”, w którym materializuję interesujące mnie problemy i zagadnienia. Geometria jest dla mnie czymś więcej niż konstrukcją – jest miejscem logosu artystycznego. Odpowiada ona mojej głębokiej potrzebie porządku. W moich pracach odwołuję się do specyficznej struktury rytmicznej uzyskiwanej w wyniku różnych eksperymentów z papierem, który stanowi materialną bazę dla mojej sztuki. Do interesujących mnie problemów w sztuce należą: przestrzeń, a ściślej przestrzeń minimalna, rytm oscylujący na pograniczu faktury, światło oraz równowaga, a także poszukiwanie i swego rodzaju celebrowanie subtelności jakie zachodzą między elementami formy plastycznej, takie jak: współoddziaływanie barw, kształtów, rytmów, struktur, tajemnicze stwarzanie napięć, odnajdywanie proporcji i równowagi” – Agnieszka Wasiak.

Agnieszka Wasiak – urodzona w 1974 roku w Łodzi. Studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w latach 1994-1999, dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Ubioru prof. Aleksandry Pukaczewskiej oraz w Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Kudukisa. Od 2001 roku pracownik dydaktyczny w ASP w Łodzi. Doktorat na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, w 2008 roku. Praca na stanowisku adiunkta w Pracowni Podstaw Kompozycji prof. Bogumiła Łukaszewskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Przewód habilitacyjny na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, w roku 2014. Od 2015 roku kierownik Pracowni Podstaw Kompozycji. Obecnie pracownik Katedry Kompozycji na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi

LETNIE IMPRESJE
„Bez początku, bez końca – stulecie łódzkiej awangardy” – wystawa prac Stowarzyszenia Plastyków Amatorów
Opieka artystyczna: prof. Ryszard Hunger

czynna do 4 sierpnia br.

Anna Dończyk-Gajos ,,Petite fleur” – malarstwo

Iwona Bartosik ,,Trochę Paryża …’’ – wystawa fotografii

Fotofestiwal 2017 – Common Codes – czynna do 11 czerwca

Świat ugina się od nadmiaru fotograficznych reprezentacji. Osaczeni obrazami, odnajdujemy na ich powierzchniach zakodowane pragnienia lepszego życia, ciekawsze wersje wydarzeń i samych siebie. Powtarzalnie uśmiechamy się do zdjęć, rejestrujemy istotne momenty, powielamy schematy i szukamy nowych perspektyw, podświadomie przypisując medium fotografii cechy symboliczne i mistyczne. W gruncie rzeczy dalece prawdopodobnym jest jednak, że wszyscy robimy takie same zdjęcia z tych samych powodów.

Wystawa COMMON CODES to audiowizualna refleksja nad miejscem współczesnego odbiorcy wobec medium fotografii. Odbiorcy, który, choć tak pewny siebie, często porusza się po omacku. Założeniem Sylwii Krędzel było opowiedzenie o fotografii brutalnie pozbawiające jej obrazu, badanie trajektorii drogi widza oraz umożliwienie innego doświadczenia fotografii – przy pomocy form, słów i dźwięku.

Jakie fotografia ma dla nas znaczenie? Czym jest, czym była i czym będzie? Jak zmienia się jej status na przestrzeni lat? Co kryje się na jej powierzchni i dlaczego nas przyciąga? Co znajduje się pod jej powierzchnią, a co po jej drugiej stronie? Gdzie jest jej prawdziwe miejsce – na świstku wyblakłego papieru, w podpisie nadawcy, czy w głowie odbiorcy? Kto właściwie jest jej odbiorcą? Jeśli my, to czy posiadamy kod dostępu, aby dotrzeć do jej wnętrza (lub na drugą stronę) – przedrzeć się przez powłokę interpretacji, symboli i znaczeń – objąć ją własnym, trzeźwym spojrzeniem, zrozumieć, posiąść? Czy uprzywilejowane miejsce wzroku wobec sztuk wizualnych jest jedyne i właściwe?

Wojciech Kaleta Przypowieści i klucze – ołówek, węgiel, papier

Punktem wyjścia dla cyklu rysunków były Ewangeliczne Przypowieści, które możemy odczytywać według klucza moralnego, historycznego oraz symbolicznego. Najbliższy jest mi ten ostatni. Posługując się językiem abstrakcji oraz doświadczeniem pisania ikon podjąłem próbę symbolicznego otwarcia drogi Przypowieści i ich znaczeń, starając się otworzyć widza na Słowo i Jego moc. Całość można porównać do albumu konceptualnego, w którym wątkiem przewodnim są fragmenty Pisma. To właśnie na nich zogniskowałem swoją uwagę proponując Widzowi jedną z możliwych dróg interpretacji. Technika i środki wyrazu są podporządkowane treści. Oszczędne, czasem wręcz surowe, tak by skierować uwagę Widza na źródło inspiracji. Kolekcja nie jest celem samym w sobie, jest kluczem, który otwiera Pismo.

Tomasz Bohajedyn – Jądro Ciemności

Ład i Ekspresja – techniki różne, wystawa zbiorowa

Kuratorzy: prof. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder

prof. Andrzej Gieraga

Komisarz : dr hab. Agnieszka Wasiak

Grafika artystyczna AHE – ćwiczenia semestralne

wystawa prac studentów i wykładowców

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Koordynator projektu: Elżbieta Dul-Ledwosińska

.