ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS TRANSLATORSKI

Z LITERATUR NIEMIECKOJĘZYCZNYCH: AUSTRIACKIEJ I SZWAJCARSKIEJ

REGULAMIN

 1. Organizatorem XIV Ogólnopolskiego Konkursu Translatorskiego z Literatur Niemieckojęzycznych: Austriackiej i Szwajcarskiej jest Dom Literatury w Łodzi, przy współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy PolskichAustriackim Forum Kultury w Warszawie oraz Ambasadą Szwajcarii w Polsce.
 2. Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski tekstów prozatorskich autorów z Austrii i Szwajcarii.
 3. Konkurs adresowany jest do adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.
 4. Prace konkursowe należy sporządzić w postaci pliku .rtf, .doc lub .docx w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) i przesłać do 30 listopada 2021 roku na adres e-mail: konkurstranslatorski.a.ch@gmail.com
 5. Pliki z pracą konkursową powinny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Praca konkursowa powinna zawierać dwa pliki:
 6. a) zatytułowany „[Godło] – przekłady”, zawierający samodzielne przekłady dwóch tekstów zamieszczonych na stronie organizatora:

Przekład tekstu Jonasa Lüschera (CH) należy zacząć od słów: „Kraft litt” na stronie 39 i doprowadzić do końca strony 42.

Z: Jonas Lüscher, KRAFT. © Verlag C.H.Beck, München

Załączniki „Lüscher”

Przekład tekstu Birgit Birnbacher (A) należy zacząć od str. 10 i 11 do słów: „der das Gebäude verlassen hat” na str. 12. Następnie przetłumaczyć dalej str. 19 od słów: „Ich erkläre Ihnen zuerst” i całą stronę 20.

Z: Birgit Birnbacher, ICH AN MEINER SEITE. © 2020 Paul Zsolnay Verlag Ges.m.b.H., Wien

Załączniki „Birnbacher”

b) zatytułowany „[Godło] – problemy”, zawierający zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami) – charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.

 1. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć jeszcze dwa dodatkowe pliki:
 2. a) zatytułowany „[Godło] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
 3. b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [i tutaj godło]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Laureaci konkursu, prócz nagród finansowych i rzeczowych, otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich online, które w ramach
  XV edycji łódzkiego Festiwalu Puls Literatury poprowadzi w grudniu 2021 roku przewodnicząca jury konkursu Sława Lisiecka.
 5. Nagrody pieniężne zostaną przelane na konta bankowe laureatów po ogłoszeniu wyników konkursu, czyli po 18 grudnia 2021 roku.
 6. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (załącznik do Regulaminu).
 7. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
 9. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: konkurstranslatorski.a.ch@gmail.com.

Załączniki: