ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Wojna w Ukrainie

Zapraszamy na spotkanie z dr. Tomaszem Lachowskim, porozmawiamy o bieżącej sytuacji wojennej i politycznej na Ukrainie. Zastanowimy się nad możliwymi scenariuszami wydarzeń oraz podsumujemy wiedzę o konflikcie w danym dniu. Poruszymy też temat mylnych informacji, czyli fake news`ów , krążących w sieci i wśród społeczności.
Porozmawiamy o przyszłości relacji polsko-ukraińskich, a także szans i zagrożeń sytuacji międzynarodowej Polski. Spotkanie będzie tłumaczone na język ukraiński.

Tomasz Lachowski, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor naczelny portalu „Obserwator Międzynarodowy”. Stały współpracownik „Onetu”. Publikuje w takich gazetach i czasopismach jak: „Nowa Europa Wschodnia”, „Liberte!”, „Koncept – Gazeta Akademicka”, „Nový Prostor” (Czechy), „Kurier Galicyjski” (Ukraina). Współredaktor monografii: Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa (Uniwersytet Łódzki-Bookmarked Publishing 2017).