ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Wielowarstwie. Dononsy (z) ciała miasta

Dom Literatury w Łodzi (Roosevelta 17)

18:00 | Wielowarstwie. Dononsy (z) ciała miasta

Wernisaż wystawy Magdaleny Skrzypczak i spotkanie z autorką

kuratorka: Milena Rosiak
Czas trwania: 9.12. 2021-7.01.2022

Wystawa projektu literacko-malarskiego / literacko-wędrownego łączy literaturę inspirowaną pieszą wędrówką z malarstwem; stanowi zapis doświadczania przestrzeni miasta Łodzi z wizualnym komentarzem w formie obrazów i prac na papierze utrzymanych w poetyce ekspresjonizmu abstrakcyjnego.

Zapraszamy na wernisaż wystawy, który odbędzie się 9 grudnia 2021 r. w Domu Literatury w Łodzi. Po otwarciu wystawy zaplanowano spotkanie z autorką.

Wydarzenie realizowane w ramach Stypendium Prezydent Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

Wydarzenie towarzyszy Festiwalowi Puls Literatury

***

Synchronizacja rytmu kroków z pracą serca. Podeszwy butów wlepiają się w wilgotną ziemię, która powoli zaczyna pachnieć inaczej niż zwykle. Bieg myśli reguluje trasa wędrówki. Oddech wyrównuje się. Chyba zaczynasz oddychać głębiej.

Czasami wystarczy zamknąć za sobą drzwi, wyjść z domu, otworzyć okno – przygoda może zdarzyć się wszędzie. Ekscytująca chwila przed podróżą, nerwowe oczekiwanie, myśl o wędrówce, proces przygotowawczy: skrupulatnie prowadzona dokumentacja, rytuały, elementy rudymentarnego krzątactwa – stanowią swego rodzaju wezwanie do czujności, „gęstej” i „uważnej lektury” rzeczywistego terytorium lub potencjalnych przestrzeni. One nabiorą wigoru dopiero pod okiem spacerowicza (i podróżnika czy włóczęgi), który podejmie wyzwanie kontemplacji splotu trajektorii – zarówno tych lekturowych, wyobrażonych, jak i rzeczywistych.

Jeden krok i jedno uderzenie serca. Paul Auster już to kadrował w zgrabnej frazie, którą przypominam sobie z Dziennika zimowego: „By robić to, co robisz, musisz chodzić. Chodzenie jest tym, co przyciąga do ciebie słowa, co pozwala ci usłyszeć rytm słów, które zapisujesz w głowie. Jedna stopa naprzód, druga stopa naprzód i podwójne uderzenie serca. Dwoje oczu, dwoje uszu, dwie ręce, dwie nogi, dwie stopy. To, a potem tamto, tamto a potem to. Pisanie zaczyna się w ciele, jest muzyką ciała i nawet jeśli słowa coś znaczą, czasem mogą coś znaczyć, muzyka słów jest tam, gdzie zaczyna się ich znaczenie. Siedzisz przy biurku, by zapisywać słowa, lecz w myślach ciągle chodzisz, zawsze chodzisz, a to, co słyszysz, to rytm twojego serca, to jego bicie. Mandelsztam: zastanawiam się, ile par sandałów zużył Dante pisząc Commedię. Pisanie jako niższa forma tańca”.

I zawsze zastanawiam się: dlaczego akurat niższa? Może kiedyś zwrócę mu na to uwagę. Co prawda dobrze brzmi, ale nie ustawiłabym praktyki pisania niżej od wszystkich form tańca razem wziętych. Oba procesy są gestami ciała i umysłu przeciwko unieruchomieniu, przeciwko śmierci (…).

Magdalena Skrzypczak – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, absolwentka malarstwa i rysunku. Autorka tekstów literackich i teoretycznych, publikowanych na łamach czasopism kulturalnych, artystycznych (m.in. „Arterie”, „Bliza”, „Fragile”, „Czytanie Literatury”, „Performer”, „MOCAK Forum”, „Szajn”), naukowych oraz w tomach zbiorowych. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury. Laureatka Stypendium Artystycznego Prezydent Miasta Łodzi. Zajmuje się twórczością Tadeusza Kantora, kulturotwórczą funkcją spaceru i retoryką chodzenia oraz związkami literatury i sztuk wizualnych. Od 2013 r. w drodze między Polską i Portugalią