ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

19.04.2021

godz. 18:00

GALERIA DL

Foto Dej – wernisaż wystawy fotografii


22.04.2021

godz. 19:00

SPOTKANIE Z PIOTREM PAZIŃSKIM

Zapraszamy na spotkanie online z Piotrem Pazińskim autorem książki Atrapy stworzenia. Prowadzenie: Maciej Robert „Atrapy stworzenia” […]


23.04.2021

godz. 17:00

WARSZTATY LITERACKIE

Warsztaty literackie dla dorosłych Prowadzenie: Rafał Gawin


23.04.2021

godz. 18:00

PERFORMATYWNE CZYTANIE

Performatywne czytanie dramatu Tadeusza Różewicza Nasza mała stabilizacja Reżyseria: Tomasz Jezierski


23.04.2021

godz. 19:00

SPOTKANIE WOKÓŁ POSTACI TADEUSZA RÓŻEWICZA


24.04.2021

godz. 10:00

TWÓRCZE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

TWÓRcze Warsztaty Artystyczne dla dzieci w wieku 7-12 Prowadzenie: Małgorzata Marszałkowska


29.04.2021

godz. 15:00

WARSZTATY TAŃCA

Warsztaty Tańca w kręgu dla dzieci w wieku 7-12 (Międzynarodowy Dzień Tańca) Prowadzenie: Małgorzata Marszałkowska


29.04.2021

godz. 18:00

SERYJNI POECI

Spotkanie z Tomaszem Bąkiem i Anną Fiałkowską Prowadzenie: Rafał Gawin


Spotkanie z ks. dr hab. Andrzejem Dragułą

Klub Tygodnika Powszechnego i Dom Literatury zapraszają w na spotkanie z ks. dr. hab. Andrzejem Dragułą. Rozmawiać będziemy o książce: „Emaus. Tajemnice dnia ósmego.”
Książka ta jest niezwykłą publikacj , w których myśl autora krąży między sacrum a profanum, badając ich wzajemne wpływy i odniesienia.

W refleksji, o uczniach idących do Emaus autor jest przede wszystkim wytrawnym teologiem, który zgłębia Pismo, bo chce jak najlepiej zrozumieć, co zmartwychwstały Chrystus mówi nam przez karty Biblii. Wnikliwie analizuje nie tylko sam tekst, ale także jego kulturowe echa, które przez minione stulecia pobrzmiewały w dziełach malarzy czy pisarzy.

Spotkanie poprowadzi Piotr Białkowski, filozof i teolog, członek Klubu Tygodnika TP.

Ksiądz Andrzej Draguła jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej, Lituirgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektorem Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze, członek Rady Naukowej Labolatorium WIĘZI, jest autorem wielu publikacji na temat obecności religii w przestrzeni publicznej. Prowadzi blog: „Mójh komentarz do wszystkiego”; publikował m.in. w Tygodniku Powszechnym i Więzi. Gościł w wielu rozgłośniach radiowych i programach telewizyjnych. Ma w swoim dorobku m.in. takie książki, jak: „Ocalić Boga. Szkice o teologii sekularyzacji”, „Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał: między wiarą a niewiarą”, „Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”, „Emaus. Tajemnicae dnia ósmego,” „Czy Bóg nas kusi? 55 pytań o wiarę”

Zapraszamy na spotkanie 21.X. na godz. 19.00 do Domu Literatury przy ul. Roosevelta 17..