ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

spotkanie autorskie

Zapraszamy na spotkanie z Zoltánem Lesim wokół książki „Skok wzwyż”
Prowadzenie: Rafał Gawin
***
Zoltán Lesi – węgierski poeta, tłumacz i performer. Z wyksztalcenia programista, którego praca dyplomowa dotyczyła algorytmów służących analizowaniu poezji. Opublikował tomy poetyckie „Daphnis ketskéi” (2009), „Merül” (2014_ oraz książkę dla dzieci „Karton és Matild – A zombimentők” („Na ratunek Zombi”), ilustr. Mátyás Lanczinger, Móra kiadó, 2017.
***
Tłumaczy autorów niemieckojęzycznych, organizuje program wymiany literackiej pisarzy węgierskich i austriackich. W 2017 roku był stypendysta Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie, a rok później uczestniczył w Wyszechradzkich Rezydencjach Literackich w Krakowie. Wspólnie z brazylijskim grafikiem Ricardem Portiho stworzył wystawę „Skok i homar” pokazaną dotychczas w Budapeszcie, Peczu, Szegedzie, Wiedniu, Stuttgarcie, Berlinie i Poznaniu. Mieszka w Wiedniu i w Budapeszcie.
***
„Ponieważ fikcja wydaje się nam środowiskiem bardziej przyjaznym niż życie, próbujemy czytać życie, jakby było dziełem fikcji. Również o tym są wiersze Zoltana Lesiego.”
Umberto E.
***
„Tekst poetycki wyjątkowo przemawiający obrazem. Wyjątkowe asamblaże dające się czytać jak poezja. Nieczęsto trzyma się w dłoni książkę taką jak ta. Niezwykłe dzieło!”
Rrose Selavy
***
„Wiersze Zoltana Lesiego przypominają panoptikum, zbiór osobliwych opowieści wydobytych z przeszłości, ale tak naprawdę dziejących się tu i teraz, zawsze i wszędzie. lekkoatleta odbił się od ziemi i pokonał grawitację, a my jak w stop-klatce oglądamy go u szczytu możliwości – by chwile później towarzyszyć jego upadkowi. Skok wzwyż to opowieść o nas samych.”
„Tygiel Kultury”
***
„Konceptualna poezja Zoltana Lesiego za pośrednictwem narracji o sporcie i interseksualizmie ukazuje faszyzm kategoryzacji i krecią robotę stereotypizacji, demaskuje mechanizmy manipulacji i pragmatyzm napinanych mięśni.”
Zoltan Csehy, „Elet es Irodalom”