ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Promocja 5. numeru pisma „Text Matters”

Promocja 5. numeru pisma „Text Matters” z udziałem red. nacz. prof. Doroty Filipczak, prof. Jadwigi Maszewskiej, prof. Jerzego Jarniewicza (wszyscy UŁ) i prof. Marka Paryża (UW); prowadzenie: dr Alicja Piechucka.