ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Podsumowanie roku 2021 w prozie i non-fiction

O tym warto czytać rozmawiają:

Eliza Kącka
Maciej Libich
Justyna Sobolewska

Prowadzenie: Maciej Robert

Eliza Kącka – ur. 1982 w Lidzbarku Warmińskim. Absolwentka polonistyki i międzyuczelnianych studiów humanistycznych. Współredaktorka antologii poezji najnowszej Poeci i poetki przekraczają granice (FA-art, 2011). Opublikowała książkę Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (Warszawa 2012). Stypendystka MNiSW, finalistka Nagród Naukowych „Polityki”. Doktor nauk humanistycznych (Nagroda Główna w Konkursie im. Inki Brodzkiej, 2016). Asystentka na Wydziale Polonistyki UW. Członkini Zarządu Głównego TLiAM. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej.

Maciej Libich (ur. 1996) – krytyk literacki, redaktor, założyciel kwartalnika „Wizje”, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat Diamentowego Grantu (2019). Współredaktor monografii Języki literatury współczesnej (2022) oraz Zapisywanie wojny. Dzienniki z lat 1939–1945 (w druku). Pisze – lub pisał – dla „Literatury na Świecie”, „Polityki”, „Dwutygodnika”, „Odry”, „Twórczości”, „Nowych Książek”, „Zeszytów Literackich”. W 2022 roku nakładem WBPiCAK-u ukaże się jego debiut, Przepływy.

Justyna Sobolewska  krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”. W 2012 ukazała się jej „Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam” w Wydawnictwie Polityki. Wydanie rozszerzone „Książki o czytaniu” ukazało się w Wydawnictwie Iskry (2016). Autorka wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii pisarza. „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” ( 2020, Iskry). Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit Meller ( 2021, Osnova). Zasiada w kapitule Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza i przewodniczy jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Laureatka PIK-owego Lauru (2015) przyznawanego przez Polską Izbę Książki.