ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Podsumowanie IX Konkursu Języka Polskiego

Podsumowanie IX. KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO

,,Wędrówki z ortografią” – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

zorganizowane we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia

Nauczycieli i Kształcenia Zawodowego

Koordynator projektu: Jolanta Bielecka

9.05.(śr.)godz.11.00