ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Literatury bez granic

Literatura bez granic. Otwarte spotkania konwersacyjnie realizowane w
współpracy z Uniwersytetem III Wieku im. Heleny Kretz

28 marca (wtorek)
godz. 16 –