ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Letnie impresje

– 9 lipca godz.17.00 – wernisaż
,, LETNIE IMPRESJE” –  wystawa prac Stowarzyszenia Plastyków Amatorów z okazji 250-lecia Teatru Narodowego w Polsce
Opieka artystyczna – prof. Ryszard Hunger
(wystawa czynna do 30 lipca).