ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Kawiarnia Literacka: spotkanie z Małgorzatą Golicką-Jabłońską

Kawiarnia Literacka
spotkanie z Małgorzatą Golicką-Jabłońską, autorką książki
„Nauka była ich przeznaczeniem”.
Prowadzenie: Rafał Gawin

 

Małgorzata Golicka-Jabłońska – z wykształcenia etnograf, z zawodu reporter. Pasjonuje ją dziedzictwo kulturowe i losy polskiej inteligencji. Opublikowała m.in. biografie Ojciec Stefan SJ (2006) – literacki portret charyzmatycznego jezuity na tle działań opozycji w Łodzi oraz Tak trzeba (2013) – sagę o wybitnych uczonych: Stefanii Skwarczyńskiej i Marii Olszewskiej oraz ich rodach. Ponadto zredagowała Miałem ciekawe życie. Opowieści o prof. Michale Jabłońskim (2009). Mieszka w Łodzi. Niezmiennie uważa, że etos inteligencji należy usilnie podtrzymywać.

 

W historii polskiej nauki rodzina Kowalskich-Lewickich zapisała się złotymi zgłoskami. Zwłaszcza orientalistyka i etnografia wiele im zawdzięczają. Prof. Tadeusz Kowalski (1889–1948) był nestorem polskiej turkologii i iranistyki; jego córka, dr Anna Kowalska-Lewicka (1920–2009), została etnografką, znawczynią Podhala. Wyszła za mąż za prof. Tadeusza Lewickiego (1906–92), uznanego na świecie orientalistę, arabistę i historyka mediewistę. Ich córka, dr Urszula Lewicka-Rajewska, jest arabistką. Z kolei syn Tadeusza Kowalskiego, Kazimierz (1925–2007), był profesorem zoologii, paleontologiem i kierownikiem wielu wypraw naukowych. Wdowa po nim, prof. Barbara Rzebik-Kowalska, wciąż pracuje w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

 

Marta Woźniak-Bobińska

 

Mimo dobrego zaplecza społecznego i bogatego kapitału kulturowego, bohaterowie i bohaterki książki nie szczędzili sobie sami (jak również nie szczędził im los) licznych komplikacji i zakrętów życiowych, zwrotów i wahań. Sportretowani zostali jako ludzie z krwi i kości, a wielu i wiele z nich uchodziło za prawdziwie tęgie i błyskotliwe głowy. Udowadniały to ich liczne tytuły i stopnie naukowe oraz inne zawodowe i społeczne osiągnięcia. Małgorzata Golicka-Jabłońska, swoim zwyczajem, zachowuje dyskrecję i oględnie wskazuje słabości tych postaci, skupiając się na mocnych stronach, predestynujących do osiągania sukcesów i bycia wzorem. Autorka pochyla się nad perypetiami poszczególnych przedstawicieli uznanych rodów inteligenckich w swoim czułym stylu – z sympatią i szacunkiem, choć wpadali często w rozmaite pułapki życiowe z powodu niefortunnych decyzji lub ulegania wpływom innych osób, również i najbliższych.

 

Inga B. Kuźma

 

16 marca (czwartek)

godz. 19 –