ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Galeria

Wojciech Kaleta Soliloquium
malarstwo i grafika

Solilokwium:

Kolekcja rysunków i obrazów powstała między rokiem 2020 a 2022. Jest owocem dialogu ze światem i samym sobą. Wzajemność i dynamika procesu została zawarta w języku malarskiej i graficznej abstrakcji, stanowi poszukiwanie i dzielenie się fantastycznie bogatym światem wartości. Solilokwium to zapis gatunku myślenia oraz interpretacji mojej rzeczywistości, który ewoluował w czasie ostatnich kilku lat. Istotnymi składnikami są: praca z podświadomością, improwizacja i otwarcie na przypadek. Czerpanie z muzyki, migracja fraz i geometria, a także dojrzewanie wpisują się w obszar moich poszukiwań. Niewypowiedziane myśli, refleksje i emocje są punktem wyjścia do dialogu  miedzy pracami , a widzem . Kontemplacja, i symbolika to klucze otwierające moje rysunki i malarstwo . Trójkąt równoboczny, prostokątny, kwadrat, klepsydra,  owal, rozeta, okrąg , a także symbolika liczb i koloru mają  swoje głębokie znaczenie  wyrażone w dwóch skrajnie różnych technikach. Czas, kolor, przestrzeń, światło (także jako sacrum) to obszar , który eksploruję od wielu długich lat i , którym pragnę się z Wami podzielić.

***

Wojciech Kaleta (ur. 1981r. w Łodzi) absolwent Studium Konserwacji Zabytków oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z malarstwa powstał na Wydziale Edukacji Wizualnej, w pracowni adiunkta dra Przemysława Wachowskiego (grudzień 2009 r.). Rok 2018 to ukończone studia podyplomowe (Projektowanie Graficzne). Uczestnik wielu wystaw indywidualnych, zbiorowych i pokonkursowych. W swych pracach poruszam się w obrębie podstawowych pojęć tj. koloru, światła i przestrzeni szukając w języku malarskiej abstrakcji odpowiedzi na frapujące pytania. Cechą wspólną dla wszystkich prac jest poszukiwanie piękna, czyli wartości zepchniętej przez współczesne malarstwo na margines. Inspiruje mnie natura ponieważ nie ma niczego doskonalszego. To ona stała się punktem wyjścia dla moich pejzaży oraz prac już czysto abstrakcyjnych, w których symbolika i podświadomość odgrywają wiodącą rolę.

 

Wystawa czynna do 10 maja