ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Dotknij Teatru 2016: Wyliczanki, Igry, Fiki

KONCERT

WYLICZANKI, IGRY, FIKI – KONCERT ZESPOŁU AGNELLUS

ORGANIZATOR: AGNIESZKA KOWALSKA – OWCZAREK.