ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Animatura/Litanimacja #4 – Witold Giersz – malarz ekranu

Animatura/Litanimacja #4 – Witold Giersz – malarz ekranu

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.