ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

50-lecie kabaretu bi-ba-bo

Kabaret powstał w 1972 roku, a nazwę przyjął od przedwojennego, łódzkiego kabaretu, dla którego teksty pisał m.in. Julian Tuwim. Pierwszym opiekunem artystycznym, a także twórcą grupy był Wiesław Szczotkowski. W 1999 roku jego rolę przejął Tadeusz Pliszkiewicz, a po nim Adam Mortas. Do 2020 roku kierownikiem muzycznym był Mariusz Ambroszczyk. Obecnie Kabaretem Bi-Ba-Bo opiekuje się Paweł Patora,
a akompaniatorem jest Włodzimierz Rucz.