ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

127. URODZINY JULIANA TUWIMA – Łódzkie Ślady Kultury wokół Tuwima

Spacer śladami Juliana i Ireny Tuwim (zbiórka: pod kamienicą przy ul. 1 Maja 5)
Prowadzenie: Anna Musiałowicz