ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi

Dom Literatury w Łodzi otrzymał dofinansowanie do wniosku Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi w ramach Rozwoju infrastruktury kultury . infrastruktury kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach zadania wykonamy kompleksowe zadania unowocześniające – doposażające Dom Literatury pod względem sprzętowym.

– Zakup doposażenia galerii, w tym doposażenie oświetlenia – związane z codziennym użytkowaniem przestrzeni, w tym przestrzeni wystawienniczych, doposażenie galerii wystawienniczych, antyramy, ramy, a także doposażenie sal instruktorskich (flipchat, fotel);
– Zakup monitoringu przestrzeni galerii wystawienniczych (kamery, urządzenia rejestracyjne, monitory, czujniki alarmowe) – w Galeriach Domu Literatury na Roosevelta i na Piotrkowskiej;
– Zakup wyposażenia komputerowego (w tym Photoshop, Indesign – w pakiecie Adobe Creative Suite) oraz zakup wyposażenia specjalistycznego (ploter z osprzętem) i zestaw komputerowy z oprogramowaniem /software/hardware/ – pozwalające na rozwój instytucji, poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej, w tym wyposażenie umożliwiające organizacje warsztatów i działań poligraficznych;
– Zakup wyposażenia nagłośnieniowo-oświetleniowe (w tym kratownica);
– Zakup pieca basowego

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury

.