ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Tomasz Mielcarek – Obecność / Presence

Tomasz Mielcarek – Obecność / Presence

15.00

Tomasz Mielcarek, Obecność / Presence, Łódź 2014

Przełożył / Translated by David Malcolm

Copyright © by Tomasz Mielcarek, 2014
Copyright © for the translation by David Malcolm, 2014
Copyright © for the cover design by Agnieszka Sowała-Kozłowska, 2014
Copyright © for the artwork on the cover by Alex Sławiński, 2014
Copyright © for this edition by Dom Literatury w Łodzi, 2014

Wydanie I / First edition
Printed in Poland

ISBN 978–83–62733–19–4

Seria / Series:
Biblioteka Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina

Redakcja serii / Series Editor: Andrzej Strąk

Redakcja tomu / Volume Editor: Maciej Robert

Korekta / Proofreading: Rafał Gawin

Projekt okładki i opracowanie graficzne / Cover and Design: Agnieszka Sowała-Kozłowska

Grafika na okładce / Artwork on the cover: Alex Sławiński

Skład i projekt typograficzny / Layout: Zuzanna Czechowicz