ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Rafał Krause. Pamiętnik z powstania

Rafał Krause. Pamiętnik z powstania

0.00

Rok wydania: 2013
Seria: Forum Młodej Literatury, tom 2
Projekt okładki i opracowanie graficzne: Agnieszka Sowała-Kozłowska
Redakcja tomu: Przemysław Owczarek
Korekta: Rafał Gawin
Skład, projekt typograficzny: Michał Murowaniecki
ISBN 978-83-62733-98-9
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje