ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Radosław Jurczak, Pamięć zewnętrzna

Wypełniacz

Radosław Jurczak, Pamięć zewnętrzna

15.00

Radosław Jurczak, Pamięć zewnętrzna, Łódź / Kraków 2016

Copyright © by Radosław Jurczak, 2016
Copyright © for the cover design by Martyna Kiełbas, 2016
Copyright © for this edition by Dom Literatury w Łodzi, 2016
Copyright © for this edition by Tłocznia Wydawnicza Ach Jo, 2016

Wydanie I
Printed in Poland

ISBN 978–83–62733–41–5

Seria: Biblioteka Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina / Linia kraftu

Redakcja serii: Andrzej Strąk

Redakcja tomu: Dawid Mateusz

Korekta: Rafał Gawin

Projekt okładki i opracowanie graficzne: Martyna Kiełbas

Skład i projekt typograficzny: Maciej Kiełbas

Wydawca:
Dom Literatury w Łodzi
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź

Tłocznia Wydawnicza Ach Jo
ul. W. Lipińskiego 11/21
30–349 Kraków
tel. 888–141–278
https://www.facebook.com/tloczniawydawnicza

Druk i oprawa:
Piktor Szlaski i Sobczak Spółka Jawna
ul. Tomaszowska 27
93–231 Łódź

SKU: 20.