ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Paweł Marcinkiewicz – Majtki w górę, majtki w dół

Wypełniacz

Paweł Marcinkiewicz – Majtki w górę, majtki w dół

15.00

Paweł Marcinkiewicz, Majtki w górę, majtki w dół

Łódź 2015

Wydanie I
Printed in Poland

ISBN 978–83–62733–26–2

Seria:
Białe kruki, czarne owce, tom 3

Pomysłodawca i redaktor serii:
Andrzej Strąk

Opieka redakcyjna:
Rafał Gawin

Projekt okładki i opracowanie graficzne:
Spółdzielnia Inwalidów Fajne Chłopaki

Specjalne podziękowania dla Bartka Włodarczyka za udostępnienie zabawek, które pomogły w przygotowaniu okładki niniejszej książki.

Skład:
Zuzanna Czechowicz

Projekt typograficzny:
Krzysztof Miniak

Wydawca:
Dom Literatury w Łodzi
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
(logo Domu Literatury w Łodzi)

Druk i oprawa:
Piktor Szlaski i Sobczak Spółka Jawna
ul. Tomaszowska 27
93–231 Łódź