ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Michał Nowak. Historie powszechne

Michał Nowak. Historie powszechne

0.00

Autor: Michał Nowak
Tytuł: Historie powszechne
Rok wydania: 2010
Seria: Biblioteka ARTERII, tom 11
Na okładce i stronach 73 i 77 wykorzystano ilustracje Marii Wytrykus.
Projekt okładki: Agnieszka Kowalska-Owczarek
Redakcja tomu i serii: Przemysław Owczarek
Korekta: Rafał Gawin
Skład, projekt typograficzny: Michał Murowaniecki
ISBN 978-83-62733-03-3
Zrealizowano w ramach środków Województwa Łódzkiego.
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Łodzi.