ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Marcin Jurzysta – Abrakadabra

Marcin Jurzysta – Abrakadabra

0.00

Łódź 2014

Wydanie I
Printed in Poland

ISBN 978–83–62733–17–0

Seria: Biblioteka ARTERII, tom 22

Redakcja serii: Przemysław Owczarek
Redakcja tomu: Roman Honet
Korekta: Rafał Gawin
Projekt okładki i opracowanie graficzne: Agnieszka Kowalska-Owczarek
Skład i projekt typograficzny: Magda Ebert

Wydawca:
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź

Druk i oprawa:
PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna
ul. Tomaszowska 27
93–231 Łódź

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.