ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Maciej Melecki, Gdzieniegdzie (zapiski)

Wypełniacz

Maciej Melecki, Gdzieniegdzie (zapiski)

20.00

Maciej Melecki, Gdzieniegdzie (zapiski), Łódź 2017
Copyright © by Maciej Melecki, 2017
Copyright © for the afterword by Konrad Wojtyła, 2017
Copyright © for the cover design by Fajne Chłopaki, 2017
Copyright © for this edition by Dom Literatury w Łodzi, 2017
Wydanie I
Printed in Poland
ISBN 978–83–62733–52–1
Seria: Białe kruki, czarne owce, tom 8
Pomysłodawca i redaktor serii: Andrzej Strąk
Opieka redakcyjna: Rafał Gawin
Korekta: Dominika Bernacka, Rafał Gawin i Maciej Robert
Projekt okładki i opracowanie graficzne: Fajne Chłopaki
Projekt typograficzny: Krzysztof Miniak
Skład: Joanna Jasińska
Wydawca:
Dom Literatury w Łodzi
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
Druk i oprawa:
Piktor Szlaski i Sobczak Spółka Jawna
ul. Tomaszowska 27
93–231 Łódź

To dzieło w toku. Zamierzone jako rodzaj dziennika sam proces swojego narastania w czasie czyni przedmiotem refleksji – filozoficznej refleksji o czasie i o zdarzeniach, które ten czas wypełniają. W nurt dziennika włączane są zdarzenia i fabuły z osobistego życia autora, błahe i dramatyczne, znakomita aforystyka, bieżące – ostre, ale zawsze gruntownie uzasadniane – polemiki literackie, próby wyrażenia własnego credopisarskiego i dojrzałej estetyki. Wielką wartością książki jest energia, spontaniczność i zróżnicowanie jej języka. Odwaga tego eseistycznego języka dorównuje odwadze mowy poetyckiej autora.

 

Piotr Matywiecki

 

SKU: 30.